Hore
X
Test your English knowledge now!
Vyplňte tento formulár a pošlite nám ho, budeme mať vzhľad a odporučí kurz vhodný pre vás:
Question 1:
Ako by ste sa predstavili 2-3 vetami. / Introduce yourself in 2-3 sentences.
Question 2:
Ako sa spýtate na cenu napr. knihy. Napíšte aspoň 2 možnosti. / How to ask about the price of a book. Write at least 2 possibilities.
Question 3:
Ako reagujete na otázku: „What´s up?“ / Your answer to „What´s up?“
Question 4:
Chcete otvoriť okno v miestnosti, kde sú iní ľudia. Spýtajte sa či môžete, či im to nevadí. / Ask the other people in the room, if you can open the window and if they don`t mind.
Question 5: He .......... to America 5 years ago.
Question 6: He's been living in London .......... ten years.
Question 7: After he .......... to his girlfriend, he telephoned his mother.
Question 8: Martin is very .......... by football.
Question 9: If you came to the party, you .......... it.
Question 10: Veta znie/Read: Peter looks after his parents. Vytvorte otázku na odpoveď/ Create question with the answer: His parents.
Nechajte nám kontakt na seba a my sa Vám ozveme.
Hore
Telefon: 055 62 599 81 · E-Mail: enpal@enpal.sk facebook page
MENU
Jazykové Kurzy & Cenníky
Individuálne hodiny
Študent si môže určovať sám intenzitu a čas hodiny, tematické zameranie hodiny. Vhodné aj pre ľudí, ktorí nemajú stály pracovný čas, často cestujú.
DUO, TRIO & Quatro
Veľmi obľúbená forma štúdia. Učiteľ + dvaja študenti. Efektívna forma učenia, pracujete na hodine na 100%, máte možnosť komunikácie so "spolužiakmi". Snažíme sa spájať dvojice študentov nielen s rovnakou vedomostnou úrovňou jazyka, ale aj vekovo, resp. s rovnakým zameraním.
„Cudzie jazyky Vám otvárajú dvere do sveta.“
Kamila Onderišinová
Učím angličtinu
Slovenský lektor Zahraničný lektor
Individuálne hodiny 16 € / 45 min 18 € / 45 min
Doučovanie v čase: 13:00-15:00h 13 € / 45 min –––
DUO Dvaja študenti 10 € / 45 min 14 € / 45 min
TRIO Traja študenti 8,50 € / 45 min 12 € / 45 min
QUATRO 7 € / 45 min 10 € / 45 min

„+10% pre business, FCE, maturity, konverzácie“
Deti základných škôl (Skupiny 4–8 detí)
Skupiny sú tvorené poďla veku detí a tomu sú hodiny prispôsobené. Vieme, že deti musia angličtinu najprv milovať, a potom už ide všetko hladko. Preto hodiny vždy tvoríme tak, aby boli aj hravé a aby sa deti veľa naučili. Snažíme sa deťom pomôcť aj s aktuálnym učivom v škole.

Na konci kurzu v júni – deti dostávajú spolu so „school report“ – vysvedčením aj záverečný test, ktorý dá rodičom spätnú väzbu, na akej úrovni jazyka je ich dieťa a aj začlenenie do CEFR – Common European Framework of Reference for Languages (európsky referenčný rámec pre jazyky)
Taktiež deti majú možnosť si urobiť medzinárodné skúšky:
 • pre najmenších sú to Young Learners English Tests: Starters, Movers, Flyers
 • od veku cca 12 rokov skúšky: Key for Schools, Preliminary for Schools, Fist for Schools
Aktivity, ktoré ponúkame pre deti počas vyučovania:
 • bežná konverzácia (o počasí, aký je dnes deň, čo sme raňajkovali....)
 • rôzne hry s kartičkami (flash cards) a inými didaktickými hrami na budovanie slovnej zásoby
 • využívanie EnPAL knižnice, súťaž o najlepšieho čitateľa
 • tvorba projektov
 • používanie interaktívnej tabule
„Čím sme mladší, tým sa ľahšie učíme. A učenie je záááábava :-).“
Lenka Sieber
Učím angličtinu
Deti  ZŠ (4-8 št.) 1 polrok 34 x 55 min 250 € Slovenský lektor
Deti  ZŠ (4-8 št.) 1 polrok 34 x 55 min 300 € Slovenský lektor & Zahraničný lektor
Deti  ZŠ (4-8 št.) 1 polrok 17 x 55 min 150 € Slovenský lektor
Deti  ZŠ (4-8 št.) 1 polrok 17 x 55 min 200 € Zahraničný lektor
Dospelí (Skupiny 4-8 študentov)
Úplní začiatočníci
žiadne základy jazyka, miernejšie tempo na hodine. Študenti nemajú zlý pocit popri ostatných študentov, ktorí už základy majú a opäť začínajú.
Začiatočníci
Slabé základy a slovná zásoba, resp. už zabudnuté dávno prebrané základy. Vhodné pre ľudí, ktorí už kedysi začínali a mali dlhoročnú pauzu.
Mierne pokročilí
Základné znalosti, zhruba zvládnutý prítomný, minulý čas, základy budúceho času. Prvé lekcie sú samozrejme opakovacie, kedy sa spoločne ešte opakuje prítomný a minulý čas.
Pokročilí
Bezproblémové používanie základnej gamatiky a tvorba viet, popri gramatike dôraz kladený hlavne na konverzáciu
Príprava na medzinárodné skúšky
Kurz je určený pre študentov, ktorých úroveň je približne na úrovni B2 a vyššie a chcú sa pripravovať na skúšky : FCE, CAE, IELTS, TOEFL, IELTS
Príprava na maturitu
kurz je rozdelený na dve časti. Príprava na externú časť (termín je 16. Marec 2016) a internú časť.
Konverzačné hodiny
konverzačné hodiny vedené zahraničným lektorom.
„Naučiť sa iný jazyk je ako postaviť si vlastný most medzi dvomi krajinami...“
Katka Millerová
Učím angličtinu
Študenti stredných škôl (Skupiny 4-6 študentov)

Hodiny sa prispôsobujú úrovni jazyka študentov, keďže v tomto veku už existujú veľké rozdiely vo vedomostiach. Preto si dávame záležať na vytváraní vhodných skúpín, aby všetci študenti cítili, že hodiny im veľa prinášajú.

Obľúbené skupiny sú kombinácia konverzácie so zahraničným lektorom a trénovanie gramatiky so slovenským lektorom.
Pre túto vekovú skupiny sú bežné nasledovné kurzy:
 • príprava na maturitu (internú aj externú časť)
 • bežný jazykový kurz podľa úrovne
 • príprava na medzinárodné skúšky (úroveň B1,B2,C1,C2)
 • kurzy s hodinami, kde sa strieda zahraničný a slovenský lektor
Dospelí, SŠ (4-8 št.) 1 polrok 34 x 55 min 250 € Slovenský lektor
Dospelí, SŠ (4-8 št.) 1 polrok 34 x 55 min 300 € Slovenský lektor & Zahraničný lektor
Dospelí, SŠ (4-8 št.) 1 polrok 17 x 55 min 150 € Slovenský lektor
Dospelí, SŠ (4-8 št.) 1 polrok 17 x 55 min 200 € Zahraničný lektor
Maturita (4-8 št.) externá škúška 17 x 90 min 320 € Slovenský lektor
Maturita (4-8 št.) interná škúška 10 x 90 min 190 € Slovenský lektor
Príprava na medzinárodné škúšky (4-8 št.) 30 x 75 min 380 € Slovenský lektor & Zahraničný lektor


Pre uchádzačov o zamestnanie „KOMPAS“ (Skupiny X študentov)

Skupinový kurz pre uchádzačov o zamestnanie.

Počet hodín Cena
Skupinový kurz – podľa úrovne UoZ 108 459 €
Firemné kurzy
Jazyková škola EnPAL zabezpečuje firemné kurzy so skúsenými lektormi – slovenkými aj zahraničnými. Ide o rozvoj jazykových znalostí v konkrétnej pracovnej oblasti. Kurz nastavujeme tak, aby boli zamestnanci motivovaní a aby zapadol do pracovného života firmy. Pri ukončení kurzu podaváme vedeniu firmy report o jazykovom progrese zamestnancov.

Kurzy prebiehajú v priestoroch firmy alebo jazykovej školy – podľa potrieb firmy. Pokiaľ má firma svoje priestory v Košiciach – neúčtujeme za dopravu do firmy.

Cenník pre firemné kurzy na základe dohody.
„Vedieť sa oplatí...“
Georgina Williams
Učím angličtinu

Preklady
Môžete sa na nás obrátiť aj s prekladmi z a do sloveského jazyka. Preklady niesú úradne overené. Túto službu Vám vieme sprostredkovať.

Cena je uvedená za 1 normostránku, tj 1800 znakov.

Do cudzieho jazyka Z cudzieho jazyka
Anglický nemecký jazyk 21 € 21 €
Ostatné jazyky 21 € 21 €